Trygghetslarm / hotlarm / butikslarm

NOVA 300 - Butikslarm

NOVA 300 - Butikslarm

Ett GSM-personlarm avsett för fasta larmadresser. Utmärkt för yrken som dagligen möter personer ”face to face” i butik, reception eller kundtjänst.

Larmet har en förbestämd adress, är knutet till en specifik plats och har inte behov av GPS-positionering.

Normalt används NOVA 300 i butiker, restauranger, receptioner på hotell och vårdcentraler. Vid larm ser larm- centralen i sin åtgärdsplan att larmet är ett personlarm kopplat till en fast larmadress och vidtar åtgärd. Larmet har två olika, ställbara uttryckningnivåer där t.ex ett tryck larmar till larmcentral och/eller väktare och två tryck larmar till polis.

Läs mer (pdf) Vid intresse kontakta oss

NOVA 350

NOVA 350

Amigos nya plattform för mobila larmsystem heter NOVA. NOVA 350 är ett driftsäkert och mobilt personlarm med GPS som lever upp till branschens högt ställda krav. Larmet är designat för att passa såväl personal inom hemtjänst och socialförvalt- ning som väktare, ordningsvakter och parkeringsvakter.

  • Maximal användbarhet och lång drifttid.
  • Utvecklat för professionella användare.
  • Ett litet och smidigt larm som mäter 7,5 x 5 cm och endast väger 55 gram. • Larmets funktioner är anpassas efter användarnas önskemål.

Läs mer (pdf) Vid intresse kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar?

Inga frågor eller jobb är för små eller stora

Kontakta oss