Passagesystem

Allt fler upptäcker fördelen med ett passagesystem. Istället för nycklar används kort eller beröringsfria brickor som vid förlust enkelt kan spärras, allt utan kostsamma låsbyten.

Kontakta oss för offert

Fördelar med passersystem

  • Tillträdesstyrning - Ni styr vilka dörrar som ska öppnas, vem dörrarna ska öppnas för, samt vilken tid på dygnet de ska öppnas.
  • Nyckelkontroll - Ni spärrar enkelt borttappade nyckelbrickor.
  • Skalbarhet - Ni bygger lätt ut ett litet passersystem till ett större vid behov.
  • Händelseloggar - Ni ser i efterhand vem som har passerat var, och när.

Vi gör alltid en behovsanalys av det aktuella objektet tillsammans med kunden. Detta för att gemensamt säkerställa vad systemet skall täcka in och vilka funktioner som skall ingå. Nästa steg är att informera kunden om de olika förslag på lösning vi kommit fram till, med tillhörande kostnadsbild. Vi kan även erbjuda förmånliga serviceavtal, vilket ökar valmöjligheten för våra kunder samt ger en ökad trygghet.

Passagesystem

Passagesystem

Har du några frågor eller funderingar?

Inga frågor eller jobb är för små eller stora

Kontakta oss