Kameraövervakning

Ett kameraövervakningssystem kan i många fall vara lösningen för processövervakning inom t.ex. industrin samt att minska svinn, stölder, inbrott, hot, skadegörelse m.m. Med rätt systemlösning kan man arbeta mer proaktivt med att upptäcka händelser i ett tidigt skede eller ett inbrottsförsök utan manuell bevakning. En kameraövervakad plats upplevs alltid som en säkrare och tryggare plats för både personal.

Vi samarbetar med marknadsledande fabrikat och leverantörer för att kunna erbjuda våra kunder den senaste och bästa tekniken. Vi säljer, projekterar och installerar alla anläggningar i egen regi.

I de allra flesta fall är varje lösning unik på det viset att man, som leverantör och installatör av ett säkerhetssystem, måste ta hänsyn till de olika förutsättningar som man ställs inför hos en kund.

Vi gör alltid en behovsanalys av det aktuella objektet tillsammans med kunden. Detta för att gemensamt säkerställa vad systemet skall användas till och vilka funktioner som skall ingå. Nästa steg är att informera kunden om de olika förslag på lösning vi kommit fram till, med tillhörande kostnadsbild. Vi kan även erbjuda förmånliga serviceavtal, vilket ökar valmöjligheten för våra kunder samt ger en ökad trygghet.

Läs om kamerabevakningslagen (pdf)

Kontakta oss för offert

Kameraövervakning

Har du några frågor eller funderingar?

Inga frågor eller jobb är för små eller stora

Kontakta oss