Brandlarm / utrymningslarm

Utrymningslarm har till uppgift att skydda personer i en fastighet samt att se till att så fort som möjligt sätta sig i säkerhet i händelse av brand.

Utrymningslarmet styrs som oftast av flera larmdon som placeras på ett vis som gör att ljudnivåer enligt gällande regelverk uppnås. Exempel på larmdon kan vara sirener, larmklockor, blixtljus. Man kan även placera ut högtalare för talande meddelande.

Vi gör alltid en behovsanalys av det aktuella objektet tillsammans med kunden. Detta för att gemensamt säkerställa vad systemet skall täcka in och vilka funktioner som skall ingå. Nästa steg är att informera kunden om de olika förslag på lösning vi kommit fram till, med tillhörande kostnadsbild. Vi kan även erbjuda förmånliga serviceavtal, vilket ökar valmöjligheten för våra kunder samt ger en ökad trygghet.

Kontakta oss för offert

Uppbyggnad och funktion

Ett brandlarm kan vara utformat på många olika sätt. Det består normalt av följande delar:

  • Detektor - som känner av och indikerar brand.
  • Larmtryckknapp (bibrandskåp) - för manuell aktivering av brandlarm.
  • Larmdon - sirener, blixtljus och andra typer av optiska och akustiska larmdon.
  • Högtalaranläggning - som alternativ och komplement till optiska och akustiska larm används alltmer talade larmmeddelanden.
  • Centralapparat - elektronikcentral som övervakar anläggningen samt styr och larmar för brand och felfunktion.
  • Larmöverföring - från centralapparaten kan fel- och brandlarm sändas till larmcentral. Larmöverföring kan också skickas till t.ex. personsökare.
  • Orienteringsritningar - ritningar över byggnaden med de olika detektorerna och larmzonerna inritade. Används av t.ex. räddningstjänsten för att fastställa var i byggnaden ett larm kommer ifrån.
Brandlarm

Har du några frågor eller funderingar?

Inga frågor eller jobb är för små eller stora

Kontakta oss